Fejleszthető-e a vállalkozói kompetencia?

Előadó: Dr. Karlovitz János Tibor; Dr. Kárpáti-Daróczi Judit

A szerzőpáros három éve oktat az Óbudai Egyetemen. Dr. Kárpáti-Daróczi Judit közgazdász, hosszú közoktatásbeli tapasztalattal (Közgazdasági Politechnikum). Fő kutatási területe a kompetenciák vizsgálata, valamint a KKV-k, családi vállalkozások, mikrocégek vezetőinek fejlődési hajlandósága és képzési szokásainak vizsgálata. Dr. Karlovitz János Tibor a pedagógusképzésben és közoktatási vezetőképzésben, valamint a pedagógus szakvizsgára való felkészítésben szerzett két évtizedes tapasztalatot.

Előadás absztrakt:

Az Európai Uniós kulcskompetenciák között található a vállalkozói kompetencia-együttes. A köznevelésben azonban ezzel a kompetenciával keveset foglalkozunk. A vállalkozói kompetencia úgynevezett keresztkompetencia, ami azt jelenti, hogy nem tantárgyiasul, hanem a legkülönfélébb műveltségterületek keretében kerülhet fejlesztésre. Összetevői – a teljesség igénye nélkül – kezdeményezőképesség, irányítóképesség, önálló döntéshozatal, kreativitás, kockázatvállalás. Olyan készségek és képességek is idetartoznak, mint például a tervezés és szervezés, a delegálás képessége, tapasztalatok értékelése és elemzése, a sokoldalú kommunikáció, valamint az egyéni és csoportban való munkavégzés képessége egyaránt.

Komoly kérdésként merül fel, hogy a – tehetséghez hasonlóan – mérhető-e valamilyen módon, módszerrel a vállalkozói kompetencia.

Előadásunkban arra teszünk kísérletet, hogy egy szekunder és egy primer vizsgálatsorozat alapján bemutassunk két lehetséges mérés-kezdeményezést. A szekunder kutatás nemzetközi vizsgálatsorozatba illeszkedik, a primer kutatás pedig Magyarországon kívül Albániában, Lengyelországban, Portugáliában és Ghánában valósult meg.

Mindkettő felmérés arra az eredményre jutott, hogy a vizsgált populáció 5-6 százaléka rendelkezik a vállalkozói kompetencia magas szintjével.

A kutatások alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a vállalkozói kompetencia – megfelelő odafigyeléssel – jól fejleszthető lenne, függetlenül a gazdasági és jogi ismeretek elsajátításától.