A tesztek szerepe az oktatásban

Előadó: Balázsné Mócsai Andrea

Balázsné Mócsai Andrea, matematika szakos tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Statisztika Tanszékének oktatója

Kutatási területe a digitális pedagógia

Előadás absztrakt:

A neveléstörténészektől tudjuk, hogy mióta iskola van, értékelés is van. Ezzel párhuzamosan pedig felmerül a pedagógia egyik örök kérdése: lehet- e mérni a pedagógiában? Ha igen, hogyan? Ha nem, mit tehetünk annak érdekében, hogy képet kapjunk tanítványaink előrehaladásáról, tudásáról?
Az értékelési módszerek és eszközök, az értékelési kultúra folyamatosan változik a felsőoktatási intézményekben is. Azok az értékelési módszerek, amelyek hosszú távon meghatározták az egyetemi kurzusokat, megkérdőjeleződtek. Egyre többen gondolják azt, hogy a tanulók teljesítményének mérésére használt feladatok, sőt, maga az osztályzás is rendkívül szubjektív, és csak becslésnek tekinthető, nem pedig mérésnek (Nahalka, 2012, 2018), illetve a megszokott értékelési módszerek (előre bejelentett dolgozatok, vizsgák) használatával nem lehet valódi tudást elérni a diákoknál (Holt, 1991). Napjainkban kialakulóban van egy új értékelési szemlélet, amely előtérbe helyezi az objektív értékelést lehetővé tevő bemért, sztenderdizált tesztek alkalmazását (Csapó, 2018).
A Budapesti Corvinus Egyetem Statisztika Tanszékén évek óta foglalkozunk azzal, hogyan a korszerű mérési lehetőségeket megvalósítani munkánk során. Jól tudjuk, hogy a hagyományos választásos teszt a hallgató tudásának olyan mérőeszköze, amely szinte bármilyen tantárgy esetében alkalmazható, és mivel az automatizálható kiértékelés miatt az oktató időt spórol meg a használatával, jellemzően meg is jelenik a számonkérésekben. Tanárként mi is azt tapasztaljuk, hogy hagyományos tesztek használata sok ponton vitatható. A szükséges mértékű tudással nem rendelkező hallgatókat, ha jellemzően nem is nagy mértékben, de segíti (tippelés, másolás).. Továbbá a tesztkészítés során az oktató sok olyan módszerrel próbálkozik (félrevezető válaszok, túl sok tesztkérdés), ami éppen azokat a hallgatókat sújtja, akiknek a tudása még nem tökéletes, de közel van hozzá.
A számítógépes tesztkészítő szoftverek sok lehetőséget nyújtanak a hagyományos tesztek korlátainak ellensúlyozására, mi több, magának az oktatásnak is hasznos támogatóivá teszik a teszteket.
A Budapesti Corvinus Egyetem Statisztika Tanszékén évek óta alkalmazzuk az online tesztkészítő felületeket (elsősorban a Moodle-t) az oktatás és a számonkérés során. Az előadásban azt szeretnénk bemutatni, hogy az igen változatos típusú tesztekkel, feladatokkal hogyan sikerült megtámogatnunk az oktatásunkat, hogyan tudjuk elősegíteni azt, hogy mély, tartós tudásra tegyenek szert diákjaink, illetve milyen megoldásaink vannak arra vonatkozóan, hogy objektív mérési formákkal tegyük jobbá értékelési rendszerünket.