A tanári-tanulói aktivitás változásának vizsgálata a Budapesti Corvinus Egyetem e-learning rendszerének adatai alapján

Előadó: Balkányi Péter

Balkányi Péter a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulás Központjának munkatársa, valamint doktorjelölt a Gazdaságinformatika Doktori Iskolában. Fő kutatási területe az e-learning tananyagok és rendszerek fejlesztése design szemlélet mentén.

Előadás absztrakt:

Az elmúlt évek során számos területen alapvetően változtak meg a tanulók tanulási szokásai. Emellett a munkaerő piaci elvárások változása is komoly hatást jelent a tanulók oktatással szemben támasztott igényeivel kapcsolatosan. E változások körébe érdemes sorolni például a tanulók részéről a megnövekedett infokommunikációs (IKT) eszközhasználatot, a folyamatos visszajelzés szükségességét. A munkáltatói oldalról a puha készségek egyre fontosabbá vállnak. A nemzetközi trendeknek megfelelően pedig a humán tőke a legértékesebb erőforrás. Továbbá az oktatók szerepe, tevékenységei, módszerei is megváltoznak.
A Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ (TDTK) e változásokra adandó válaszkén – többet között – széleskörű módszertani felkészítéseket és szemléletformálást hirdetett az oktatók körében, az „EFOP-3.4.3-16 Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” c. projekt keretén belül. Jelen kutatás e projektek eredményeit kívánja feltárni az Egyetem központi, Moodle alapú e-learning rendszerben található tanári és tanulói aktivitások vizsgálatával. A BCE tanulástámogató rendszere 2009-ben indult el tanszéki kezdeményezésként, mára napi 10-12 ezer fős látogatói számmal, szinte az összes egyetemi hallgatót eléri. A Moodle használata során az oktatók elsősorban alapszinten használják a rendszert: fájl megosztás, alap szintű kommunikáció, tesztek és vizsgák futtatása.
Hipotézisünk szerint a fenti módszertani és szemléletformáló képzések és tájékoztatók hatására megnövekedett az emelt szintű e-learning használat a rendszeren belül pl. műhelymunka és fórumok alkalmazása, emelt szintű kommunikáció a hallgatókkal. Jelen kutatás ezen tanári és tanulói aktivitások felmérését és az eredmények összefoglalását tűzi ki célul, részben a Moodle naplófájlok, valamint a látogatások analitikájának elemzésével.