Egy tükrözött osztálytermi kurzus 4 éve során tapasztalt tanári és tanulói terhelés alakulásának vizsgálata

Előadó: Csillik Olga, Daruka Magdolna

Csillik Olga magyar és pedagógia szakos bölcsész, a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulás Központjának munkatársa. Kutatási területe: felsőoktatás-pedagógia, digitális pedagógia
Daruka Magdolna közgazdász, közgazdásztanár, a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulás Központjának munkatársa. Kutatási területe: felsőoktatás-pedagógia, közgazdasági tárgyak tanításának szakmódszertana, digitális pedagógia

Előadás absztrakt:

A tükrözött osztályterem (TO) tanulásszervezési eljárás napjaink legnépszerűbb módszertani innovációja, amely a közoktatásban, a szakképzésben és a felsőoktatában egyaránt megjelenik. A TO népszerűségét többek közt annak is köszönheti, hogy a 21. századi innovációkat használva nyúl vissza a szókratészi hagyományokhoz azáltal, hogy a módszert használó tanár segíti a hallgatókat az igazság és a tudás felfedezésében. Mindezt úgy teszi, hogy nem megkérdőjelezhetetlen igazságokat és teljes megoldásokat kínál a tanulóknak, hanem digitális eszközök és tevékenységalapú módszerek segítségével kérdéseken és vitákon keresztül vezeti őket a megoldás felé (Bognar, Sablić, Škugor, 2019).
Tudjuk, hogy a tükrözött osztálytermi kurzusokon a tanulókkal szemben megfogalmazott a elvárások sokszor megterhelőek, a feladatok sok erőfeszítést kívánnak tőlük. Az online felületen történő előzetes felkészülést néha unalmasnak, az időkorlátok miatt stresszelőnek ítélik a diákok. (Bishop & Verleger, 2013). Hiába kíván kevesebb tantermi órát a TO, a tanárok magasabb befektetésigényről, megterhelő előkészületekről számolnak be (O'Flaherty és Phillips 2015). Arról azonban, hogy objektíven milyen feladatot jelent mindez az érintettek felé, nincs igazán adatunk.
A Budapesti Corvinus Egyetemen 2016-ban kezdtük el kísérleti jelleggel használni a tükrözött osztályterem tanulásszervezési eljárást a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar BA 1. évfolyamos hallgatóinak körében, a Bevezetés a közgazdaságtudományba tárgy keretein belül. Az elsődleges tapasztalatainkon alapulva az elmúlt években egyre több kurzusban is használjuk a tükrözött osztálytermet, de a Bevezetés a közgazdaságtudományba tárgy azóta is e módszerhez kapcsolódó innovációink, kísérleteink színtere.
Jelen előadásunk célja annak bemutatása, milyen tanári és tanulói tevékenységek zajlanak az online felületen, mekkora munkát, időbefektetést jelent az online aktivitás tanári és tanulói oldalról. A vizsgálatba az elmúlt 4 év kurzusának hallgatóit (N=120) és oktatóját vontuk be. A Moodle logfájljai segítségével elemeztük az online térben történő aktivitást, a tanári és tanulói terhek változását a félév során.