A lemorzsolódott hallgatók pályaválasztása

Előadó: Csók Cintia, Hrabéczy Anett

Csók Cintia és Hrabéczy Anett a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán szereztek neveléstudomány mesterdiplomát. Jelenleg PhD-hallgatók a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Programjában.

Előadás absztrakt:

A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ NKFI-kutatásának keretében, a lemorzsolódott hallgatók körében végzett kérdőíves kutatás adatbázisát (DEPART 2018) felhasználva végeztük elemzéseinket. A Kutatócsoport a lemorzsolódott hallgatók négy csoportját alakította ki, s ezek mentén vizsgáltuk a felsőoktatásba belépést megelőző időszakot. A középiskolai tanulmányok elemzése mellett feltártuk, hogy azok a lemorzsolódott hallgatók, akik nem közvetlenül érettségi után kezdték meg felsőfokú tanulmányaikat, mit csináltak a középiskola befejezését követően. Továbbá vizsgáltuk a továbbtanulási aspirációkat és a felvételi során igénybe vett többletpontokat. Eredményeink segítséget jelenthetnek a felsőoktatásba érkező hallgatók hatékonyabb lemorzsolódás elleni védelmének kialakításában, mind a köz- és felsőoktatási intézmények, mind a pályaorientáció szempontjából.

„Az előadás az123847 számú projekt keretében készült, ami a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a K-17 pályázati program finanszírozásában valósult meg.”