A Pécsi Tudományegyetem útja az inkluzív kiválóság felé

Előadó: Deli Kitti

Deli Kitti a Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, a Romológia és Nevelésszociológia Tanszék tanársegédje.

Előadás absztrakt:

Az előadásban bemutatásra kerül a Pécsi Tudományegyetem „Befogadó Egyetem” elnevezésű szakmai-tudományos projektjének elméleti hátterére építve a különböző karokon futó és az inklúzió fókuszában levő hallgatókért zajló tevékenységek. A vizsgálat során a PTE összes karára (N=10) kiterjedő kérdőíves adatfelvétellel, majd ezt követően a megnevezett programok vezetővel készített félig strukturált mélyinterjúkkal (N=10) térképeztük fel a befogadást támogató programokat, kerestük az esetleges hiányterületeket. Megállapítható, hogy a három hallgatói csoport - külföldi, fogyatékos hallgatók és társadalmi hátránnyal küzdő, köztük cigány/roma - méltányos támogatása van jelen leginkább a PTE-n. A külföldi hallgatók száma statisztikailag is jól kimutathatóan növekedett az elmúlt öt évben, ebből kifolyólag a rájuk irányuló programokból van a legtöbb a PTE-n. A kérdőíves felmérésből kiderült, hogy a vizsgált programok jelenleg elszigeteltnek mondhatók, mivel gyakorlatilag nem, vagy csak néhány esetben tudnak egymás létezéséről. A programok legtöbbje alulról építkező kezdeményezésként és egymástól függetlenül indult el. Összességében megállapítható, hogy a befogadóvá válás folyamatának ismérvei érzékelhetők a PTE-n, de több ponton szükséges továbblépés a jövőben. Összegyetemi stratégia segítheti, hogy a méltányos támogató programok mellett a diverzitás előnyeire nagyobb mértékben építő egyetemi környezet alakuljon ki az inkluzív kiválóság érdekében.