A tanulás önhatékonyságának vizsgálata budapesti műszaki szakgimnáziumok diákjainak körében

Előadó: Gőgh Előd, Kővári Attila

Gőgh Előd doktorandusz az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Kutatási területe az életen át tartó tanulás és ezzel összefüggő attitűdök, képességek fejlesztése és ezek IKT támogatása.

Előadás absztrakt:

Az önálló tanulás és az önhatékonyság szorosan együtt járó fogalmak, melyek az élethosszig tartó tanulással is összefüggenek. Az önhatékonyság önmagában véve is értelmezhető pszichológiai fogalom, azonban mi most a tanulással összefüggő vonatkozásban vizsgálódtunk. Ahhoz, hogy a tanulási folyamatban reálisan értékeljük magunkat fontos a képességeink, gyengeségeink és egyéb jellemzőink birtokában lennünk, amik valójában a helyes alapokon nyugvó tanulási motiváció az azok hosszan tarthatóságának kulcsát jelentik. Másrészt az iskolai kereteket nélkülöző ismeretszerzés esetében, azaz az autodidakta tanulás során még relevánsabbá válik az önhatékonyság fogalma, de nyilvánvalóan a diákok segítése a kialakulásában minél korábban kellene hogy megvalósuljon. A kutatásunk az egyik budapesti szakképzési centrum tagintézményeinek diákjai körében történt (N=1273). A kapott válaszok feldolgozásából következtethetünk arra, hogy az önhatékonyság tanulással kapcsolatos tényezői a tanulói vonatkozásban milyen mértékben vannak jelen. Úgy gondoljuk, hogy az önhatékonyság fejlesztése a tanulók körében a pedagógiai munka során egyúttal az élethosszig tartó tanulás terén is segítheti a törekvéseket.