Szakképzés az ipari fejlődés tükrében

Előadó: dr. Gubán Gyula professor emeritus, dr. Kadocsa László professor emeritus

dr. Gubán Gyula a Budapesti Műszaki Egyetem szerzett műszaki tanári diplomát 1970-ben. Jelenleg a Dunaújvárosi Egyetemen a szaktanárképzés területén tantárgypedagógiai kutatással foglalkozik.
dr. Kadocsa László a Budapesti Műszaki Egyetem szerzett műszaki tanári diplomát 1971-ben. Azóta a Dunaújvárosi Egyetemen, a szakképzés és szakmai tanárképzés területén dolgozik. Jelenleg az egyetem a Kutatási és Innovációs bizottságának az elnöke.

Előadás absztrakt:

Bizonyos, hogy minden nagy ipari változásra, ha különböző mértékben és intenzitással is, de reagált az oktatás, a szakképzés. Ezek a megoldások, reakciók legtöbb esetben nem tudtak maradéktalanul eleget tenni a fejlődés kihívásainak, de mindenképpen szükségesek voltak az előrehaladáshoz. Szinte minden új fejlesztés kialakításakor már ott volt a kétség, vajon megfelelő-e a felelet és kielégíti-e a felvetődő igényeket. A kétségek ellenére kellettek ezek a szakképzés fejlesztését célzó törekvések, mert ezek adtak lendületet, ez mozdították tovább a technológia, a tudomány kerekét. Az elmúlt évszázadban sokféle nagyléptékű elemzés látott napvilágot, amelyek igyekeztek megvilágítani a gazdasági fejlődés elvárásai és az oktatás közötti kapcsolatot, ugyanakkor kevesebb figyelem fordult az ipari fejlődés és a szakmai képzés tartalma, az oktatást segítő tantervi, az ipari haladás és a szakmai tanárok képzése, módszertani felkészítése közötti kapcsolatra, jóllehet ez utóbbi véleményünk szerint a továbblépés kulcs eleme. Az oktatás, képzés kapcsolatának vizsgálata legtöbb esetben az oktatás szerkezeti átalakítására koncentrálódott. Napjainkban azonban a tudományok, az ipari tudományok változása olyan elemi erővel és gyorsasággal jelent meg, amelyek azon túl, hogy szinte lehetetlen feladat elé állítják a szakembereket, azt is sugallják, hogy nem kerülhetjük meg, a szerkezeti átalakítást is beleértve, az említett összefüggéseknek a vizsgálatát, elemzését. Folytatni kell tehát az útkereső kutatásokat az oktatás jobbítása érdekében, a mit, hogyan, milyen módon oktatáselméleti, szakmódszertani területeken.

Előadásunkban ennek a szerteágazó kérdéskörnek a szakképzéshez, szaktanárképzéshez kapcsolható kis szeletét vizsgáljuk. Érzésünk szerint, talán nem hiábavaló áttekinteni az ipari fejlődés múltjának, jelenének nagy meghatározó szakaszait, az elmúlt évszázadokban bekövetkezett tudományos-technikai, ipari, digitális forradalmak kihívásait és az erre adott oktatáspolitikai megoldásokat, különösen tekintettel a szakképzésre, a szaktanárképzésre. Reméljük sikerül olyan gondolatokat ébreszteni, amelyeket tovább kutatva eljuthatunk olyan megvalósítható szakképzési javaslatokhoz, amelyek mintát adnak a szakmai tanárképzés módszertani megújításához és segítenek abban, hogy eredményesebben tudjuk oktatni a szakképzésben résztvevő hallgatóinkat, diákjainkat.