A pályaválasztást befolyásoló tényezők hatása a finanszírozási karrierre

Előadó: Győri Krisztina, Balogh Jenifer

Győri Krisztina diplomáját a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen szerezte tanító szakon. Jelenleg a DE-BTK, Neveléstudományi MA szakon elsőéves hallgató, illetve demonstrátor az intézetben. A Hatvani Szakkollégium és a DETEP tehetségggondozó program tagja.
Balogh Jenifer diplomáját a Nyíregyházi Egyetemen szerezte tanító szakon. Jelenleg a DE-BTK Neveléstudományi MA szakon elsőéves hallgató. Az Evangélikus Roma Szakkollégium és a DETEP tehetséggondozó program tagja.

Előadás absztrakt:

A kutatásunk során a pályaválasztást befolyásoló tényezőknek a hatását vizsgáltuk a későbbi felsőoktatási finanszírozási karrier alakulására, mint a lemorzsolódás egyik jelentős háttértényezőjét. Vizsgálatunk során félig strukturált interjút vettünk fel, olyan hallgatók körében, akik valaha költségtérítésesek voltak. A mintát 31 személy adta (17 nő, 18-32 éves korig). Munkánk során elsődleges és másodlagos befolyásoló tényezőket tártunk fel a középiskolai pályaválasztással kapcsolatosan. Ez alapján arra az eredményre jutottunk, hogy a család és az egyéni érdeklődés, mint elsődleges befolyásoló tényezők, hatottak leginkább a diákok pályaválasztására. A felfelé mobilis (költségtérítésesről államira átsoroltak) hallgatók esetében az egyéni érdeklődés dominált a pályaválasztásban. A költségtérítéses képzésben kezdő és maradó hallgatók esetében a családi anyagi háttere nyújtja számukra ebben a finanszírozási formában maradás lehetőségét. A lefelé mobilis (államiról költségtérítésesre átsoroltak) hallgatók között jellemzően a család (hagyomány útján) erősen hatott a pályaválasztásban. Így elmondható, hogy az egyéni érdeklődés, illetve a család a legerősebb hatótényezők a középiskolai pályaválasztásban, azonban a pályaválasztás önmagában, nem elég jelentős tényező a lemorzsolódás mértékére való következtetésre.