Speciális kérdések és válaszok. Felsőoktatás és a fogyatékossággal élő hallgatók

Előadó: Dr. Laki Ildikó

Dr. Laki Ildikó vagyok a Milton Friedman Egyetem docense és a TPI tanácsadója. Felsőoktatásban közel 20 éve oktatok, illetve 15 éve foglalkozom fogyatékossággal élő hallgatókkal, emberekkel.

Előadás absztrakt:

Előadásomban a felsőoktatásban résztvevő fogyatékossággal élő hallgatók elmúlt 15 éves jelenlétéről és oktatásban való részvételük általános helyzetképéről kívánok áttekintést adni.

Immáron közel 15 éve követem nyomon a felsőoktatásban jelenlévő fogyatékossággal élő hallgatók életútját, oktatásban és képzésben való jelenlétüket, problémáikat, általános és speciális kérdéseiket és kéréseiket.
Alapvetően azt gondolom, hogy a mai oktatási rendszerben a felsőoktatás az az állomás, ahol a fogyatékossággal élő hallgatók rendelkeznek konkrét jogi- és intézményi háttérrel. Ezen intézménytípus a legszélesebb körű mozgásteret és lehetőséget biztosító intézményforma, a többi, ezt megelőző közoktatási rendszerben résztvevő intézményekkel szemben. Bár a felsőoktatási intézmények sajátos módszertannal többnyire nem rendelkeznek (néhány speciális intézményt kivéve), a maguk sajátos eszközeivel segítik e speciális igényekkel rendelkező hallgatókat.

Az előadás három fő egysége egyfelől a magyarországi felsőoktatási helyzetképet ismerteti, másfelől bemutatásra kerülnek azok az alapvető oktatásszociológiai kérdések, amelyek a társadalom szemszögéből nézve rövid időn belül megoldást igényelnek - ilyennek tekinthető a speciális fogyatékossággal rendelkezők integrációs kérdései, a munkaerőpiaci szerepvállalás. Harmadsorban pedig felvázolom azokat a nemzetközi jógyakorlatokat, amelyek egyes országokban, egyes intézményekben évtizedek óta a felsőoktatás elvárásait és fogyatékossággal élő hallgatók igényeit együttesen kezelik, illetve segítik a közoktatásból történő professzionális átmenetet.