Szakmai tanárképzés gépészet-mechatronika specializációihoz tartozó oktatásmódszertanok és középfokú szakmai képzések tantárgyainak támogatása számítógépes modellezéssel

Előadó: dr. Nagy Tamás

1988-tól dolgozom a felsőoktatásban, jelenleg főiskolai docensként
Oktatott tárgyak: szakmódszertan, pedagógiai értékelés, e-learning, pedagógiai gyakorlat
Kutatási területeim: elektronikus tanulás módszertana, módszertani megoldások vizsgálata, számítógépes modellezés az oktatásban, KKK és tantervek szövegbányászati vizsgálata

Előadás absztrakt:

A magyar oktatási rendszer különféle szintjei jellemzően hasonló problémákkal küzdenek. Mindenhol felmerül, hogy a rögzített tantervi tartalmakat, követelményeket hogyan lehet a rendelkezésre álló eszközrendszerrel, emberi erőforrásokkal érdekesen, hatékonyan, az előírt idő alatt feldolgozni.
Akár a szakmai középfokú képzés intézményeit, akár a felsőoktatást vizsgáljuk hasonló, ismétlődő módszertani megoldásokkal találkozunk. Azaz jellemző a direkt közlő módszerek, a statikus szemléltetés, a tanulók/hallgatók tudásától, haladási ütemétől szinte független oktatási megoldások alkalmazása. Ennek az eredménye a korábban Nagy József által definiált „letanítási stratégia”, illetve Vekerdy Tamás gondolata: „A felejtés számára tanítunk.”

Hogyan lehet ezeket a nehézségeket kezelni? Egyértelmű, hogy a klasszikus tanár-tanítás alapú megközelítés eredményezi a problémákat. A sok módszertani lehetőség közül itt azokat a szoftvermegoldásokat tekintjük át (a teljesség igénye nélkül) amelyek a lexikális tudás megszerzésén túl segítik a képességek fejlesztését és egyben erősítik a tanulók tanulási attitűdjét, önállóságát, azaz lefedik a MKKR és KKK kompetencia struktúrát.

A számítógépes modellezés, különösen grafikus támogatással, sok területen segítheti a tanulók és oktatók munkáját. Legnagyobb szerepe az időben vagy térben változó folyamatok kezelésében, a nagy tömegű adatok elemzésekor jelentkezik. A tanár módszertani kultúráját jellemzi az a képesség, hogy felismeri egy tartalom/tudás közvetítésekor fellépő problémákat és ezekre szakszerű döntésekkel reagál, a rendelkezésre álló szoftvereszközöket a megszokott, tervezett funkciókon túl is képes alkalmazni (digitális kompetencia).
Ebben a tanulmányban néhány ismert (EXCEL, PowerPoint) és alig ismert (CABRI, DERIVE, R) szoftver modellezési lehetőségeit villantjuk fel a módszertani háttér rövid jellemzésével.