Aktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekben

Előadó: Ollé János

habilitált egyetemi docens, neveléstudományi kutató, e-learning szakértő
https://www.linkedin.com/in/ollejanos/

Előadás absztrakt:

A trendelemzések lehetséges értelmezési kereteihez képest az előadás az e-learning ipar aktuális orientációjából és kommunikált fejlesztéseiből indul ki. A trendelemzéseket gyakran a hype ciklusok megismeréséhez, egy-egy ágazattal szemben megfogalmazott elvárások összefoglalásához, a szakterület előtt álló aktuális feladatok áttekintéséhez, vagy a folyamatban lévő fejlesztések marketing jellegű ismertetéséhez szokták összeállítani. Az e-learning trendek objektív elemzését különösen nehezítik az ipari kutatás-fejlesztés nem publikált, gyakran nem is nyilvános eredményei. A nemzetközi szinten is releváns tevékenységgel rendelkező e-learning cégek szolgáltatási portfoliója, marketing jellegű szakmai dokumentumai, illetve az online közösségekben kommunikált tartalmai megfelelő kiindulási alapot adhatnak egy közvetett elemzéshez. Az aktuális trendek megismerésének és megértésének egyik alapfeltétele az elmúlt 5 év változásainak elemzése, az elérhető dokumentáció tartalomelemzése.
Az aktuális trendek elemzésénél célszerűnek látszik megkülönböztetni az e-learning, mint oktatási forma és oktatásszervezés támogatását, az oktatástervezést (e-learning tartalom- és tevékenységfejlesztést), illetve ezekre és az ezen belüli részterületekre általában nagyon erősen ható technológiai fejlesztéseket. Az e-learning módszertan esetében az előadás elsősorban a mobil tanulással, a vállalati környezet információs ellátottságával, az informális tanulás és előismeretek szerepével, illetve az önszabályozó tanulással kapcsolatos fejlődési lehetőségeket tekinti át. Az e-learning tartalom- és tevékenységfejlesztés aktuálisan meghatározó területei a microlearning, a játékosítás, az interaktív videók alkalmazása, illetve a felhasználó által létrehozott tanulási produktum felhasználhatósága.
A trendek alakulását sokszor a diszciplináris területen kívül jelentős hatások is befolyásolják, ami az aktuális időszakban leginkább az adatelemzés és a mesterséges intelligencia oktatási felhasználása. Itt elsősorban a személyre szabott, adaptív tanulási környezetről és tananyagokról, és az automatizált interaktivitásról beszélhetünk. Az adatalapú szükséglet- és tevékenységelemzés mellett a trendek közé sorolhatjuk az LXP típusú rendszerek megjelenését és fejlődését is. A technológiai fejlesztések hatása a kiterjesztett és a virtuális valóság, illetve a 3D tanulási környezetek oktatási felhasználásában ragadható meg. Meglepő módon a kihívást és az aktuális feladatot mégsem az újszerű és modern technológia felhasználhatósága, hanem a mobil tanuláshoz és a platform-függetlenséghez nélkülözhetetlen reszponzivitás költséghatékony és a gyártási folyamatokhoz igazodó biztosítása jelenti.