Egyetemi reformok a XVI. században Philipp Melanchthon munkássága nyomán

Előadó: Sanda István Dániel

Sanda István Dániel 2014-től az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központjának oktatója. Kutatási területe a tágan értelmezett oktatás- és neveléstörténet. A nappali képzésben Oktatás- és Szakképzéstörténetet, továbbá általánosan művelő tárgyakat oktat.

Előadás absztrakt:

A 22 éves Melanchthon éppen 500 évvel ezelőtt, 1519 őszén – biblikusként – kezdte meg teológiai professzori tevékenységét, exegetikai előadásokat tartva a Wittenbergi Egyetem Teológiai Fakultásán. E tanulmány keretében – már csak a terjedelmi korlátok miatt is – az iskolaügyben és az egyetemfejlesztésben végzett tevékenységének vizsgálatára szorítkozunk. Bemutatjuk a tanítás és az iskolák iránti elkötelezettségét, pedagógiai koncepcióját, módszertani újításait, és tankönyvírói tevékenységét.
Melanchthont az oktatásügyben szerzett érdemei miatt már a XVI. század 90-es éveiben a Praeceptor Germaniae címmel illették. Az újabb kutatások nyomán ma gyakran nevezik őt Európa tanítójának, mivel egyrészt hatása nem korlátozódott a német nyelvterületekre, hanem kiterjedt az egész kontinensre, másrészt hosszú távra kihatóan formálta az egyház, a középfokú és a felsőoktatás, valamint a művelődés történetét.