A Pécsi Női Felső Kereskedelmi Iskola rekrutációs bázisa 1912 és 1948 között

Előadó: Stummer Krisztina

Stummer Krisztina, Pécsi Tudományegyetem, "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola 1. éves PhD hallgató

Előadás absztrakt:

Kulcsszavak: nőtörténet, kereskedelmi oktatás, Pécs

1912-ben Pécsett nyitja meg kapuit a Dunántúl első női felső kereskedelmi iskolája. A hároméves, kereskedelmi érettségit adó iskolatípus nagy népszerűségnek örvendett. Az államosításig a növendékek létszáma megötszöröződött, azonban ez a bővülés nem egyenletesen zajlott le. Számos külső tényező befolyásolta az intézmény látogatottságát, többek között a határátrendeződés, a gazdasági válság, az első világháború.

A tanulók többsége a közelből, Pécsről és Baranya megyéből rekrutálódott, de az egész ország területéről, sőt külföldről is érkeztek diákok. A széleskörű beiskolázási körzet okaiként megemlíthető a lányok növekvő érdeklődése a képzés iránt, hogy a Dunántúlon még évekig nem nyílt hasonló iskolatípus, illetve a további intézmények telítettsége.

A felekezeti megoszlás a vizsgált időszakban jelentős változásokon ment keresztül. Túlnyomórészt római katolikus lányok alkották az iskola bázisát (akárcsak Pécs és Baranya megye lakosságát), de arányuk ingadozott.

A téma részletes feltárása során elődleges és másodlagos írott források egyaránt fontos szerepet játszottak. Az elsődleges kútfők közül a Pécsi Női Felső Kereskedelmi Iskola értesítői nyújtanak nélkülözhetetlen információforrást. A téma komplexitása széleskörű szakirodalmi áttekintést igényel. A nők helyzetének, társadalmi szerepvállalásának, művelődési lehetőségeivel foglalkozik Kéri Katalin, Rébay Magdolna, Pukánszky Béla; Nagy Adrienn kereskedelmi oktatás témakörében publikált művei globális összegzést nyújtanak; Pécs korabeli kulturális, gazdasági, oktatásügyi, vallási helyzetének leírásában Kaposi Zoltán művei iránymutatók.