A szociális készségeket fejlesztő módszerek alkalmazása a műszaki tanárképzésben

Előadó: Tomory Ibolya

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ adjunktusa és hivatalvezetője, pedagógiai tárgyak oktatója. Pedagógia szakos tanár, kulturális antropológus, Afrika-szakértő, szociális kompetencia és interkulturális területi tréner, tananyag fejlesztési szakember.

Előadás absztrakt:

A sikeres álláskeresés, munkahelyi beilleszkedés feltételeként egyre inkább átkerül a hangsúly az elméleti/akadémikus tudásról az alkalmazható tudásra, és ennél is jobban preferálja a munkaerőpiac és az élethosszig tartó tanulás igénye az érzelmi intelligencia szerepét napjainkban. A jó szakmai tudás szükséges, de nem elegendő, megfelelően fejlett szociális készségekre és motívumokra is szükség van. A hagyományos oktatási módszerek, a nagy hallgatóságra tervezett előadások, az előadáshoz hasonló gyakorlatok azonban nem kedveznek ezek fejlesztésének. (Nagy 2005; Elfert, 2015)

Így hasznos, ha a felsőoktatásban is új, szociális készségeket is fejlesztő oktatási módszereket honosítanak meg, mint a szociális készségek fejlesztése. Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a kooperatív módszerek alkalmazása, amivel sok tanulmány és kutatás foglalkozik, a felsőoktatásban azonban kevésbé jelenik meg.
A tanulmány röviden áttekinti a kooperatív tanulás alapvető fogalmait, az együttműködésre és hatékony ismeret elsajátításra gyakorolt hatását. Említi az ide vonatkozó vizsgálatokat és bemutatja a mérnöktanár képzés pedagógiai tantárgyainak oktatásában szerzett tapasztalatokat. A szerző oktatási tapasztalatai 2015-től jelen tanévig, nappali és levelező tagozatos mérnöktanár csoportokban végzett kutatása alátámasztotta, hogy a szociális készségek fejlettsége hiányos és összefüggésbe hozható a módszertani ismeretekkel, és a tanári szerep fejlődésével.