A budapesti Sacré Coeur iskolák tanulói összetételének alakulása

Előadó: Valentné Albert Éva

Középiskolai tanárként dolgozom a BMSZC Puskás Tivadar Technikumában. Emellett most fejezem be az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskoláját. Kutatási területeim:
Iskolai történetek Sacré Coeur növendékek élettörténetében; családtörténet; a természetes és az épített környezet nevelő hatása. E-learning a természettudományos oktatásban Geogebra szoftverrel.

Előadás absztrakt:

A Sacré Coeur a többi tanító rendhez (pl. Angolkisasszonyok) hasonlóan igyekezett iskolatömböket létrehozni az elemi iskolától a tanítóképzőig. Magyarországon ez csak részben teljesült, hazánkban alsó és középfokú iskolák, elemi iskola, felsőbb iskola, polgári iskola, leánygimnáziumok és a Nyelvmesternőképző iskolák valósultak meg a rend 1883-1948-ig tartó iskolafenntartó tevékenysége alatt.

Az egyes iskolák tanulói összetétele a szülő vagy gyám foglalkozását tekintve különbözik, és időbeni változásuk is eltérő képet mutat. Ez nem véletlen, az iskolaszerkezet struktúrája ugyanis leképezte a társadalmi csoportviszonyokat. „Nekünk minden néposztálynak kell szolgálnunk” idézi a rend alapítóját Madeleine Sophie Baratot Molnár János, mikor kifejtésre kerül a nemesség oktatása mellett a középrangúak iskolájának szükségessége, egy brüsszeli iskola kapcsán, az ingyenes szegények iskoláján kívül. (Molnár, 1885. 276. o.) Rendszerint kettő vagy három különböző iskola létesült, külön az alsóbb társadalmi osztályok gyermekeinek ingyenes elemi oktatása céljából, és tőlük elkülönülten, egy vagy két, rendszerint bentlakásos iskola a közép és a felsőbb társadalmi osztályok gyermekeinek oktatására.