Felhívás

Konferenciánk névadójának miniszteri munkássága kiváló példája annak, hogyan tudta egységes rendszerbe szervezni a közoktatás, a szakképzés és a tanárképzés ügyét. Általa realizálódott az eötvösi népiskolai törvény, épült ki a szakoktatás országos hálózata és bontakozott ki a tanárképzés.

Szász Károly író, Trefort Ágoston kortársa írt így róla: „Trefort miniszterségének jellemvonása az egyetemesség, vagyis óriási reszortjának minden ágára egyenlő tevékenységgel való kiterjeszkedés... Trefort közoktatásügyi politikája: egyszerre, együttesen s párhuzamosan fejleszteni a közoktatás minden ágát, minden fokozaton...”

A közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a pedagógusképzés napjainkban is változás, átalakulás közben van.

Jelen konferenciánk célkitűzése éppen ezért nem lehet más, mint megvitatni a pedagógusképzés jelenlegi helyzetét és helyt adni azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amelyek az oktatás legszélesebb spektrumán, határon innen és határon túl születtek az elmúlt időben. Fontosnak tartjuk teret adni a felsőoktatás területén született pedagógiai kutatások, módszertani kísérletek eredményeinek bemutatására is.

Kiemelt feladatunknak tekintjük lehetőséget biztosítani doktoranduszoknak, hogy vitára bocsáthassák legfrissebb kutatási eredményeiket, segítve ez által tudományos fejlődésüket.

Konferenciánkon angol nyelvű szekciókat is tervezünk.

Reméljük, hogy Önt is konferenciánk résztvevői, előadói között üdvözölhetjük.

Kérjük, regisztráljon konferenciánkra mielőbb, és tájékoztassa kollégáit is konferenciánkról.

A találkozás reményében, tisztelettel üdvözli:
Prof. Dr. Tóth Péter
a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ főigazgatója

Szervezőbizottság:Prof. Dr. Tóth Péter
Dr. habil. Simonics István
Duchon Jenő
Hölvényi Orsolya
Kádár Katalin

Feliratkozás VIII. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia RSS csatornájára