Tervezett szekciók

A XI. Trefort Konferencia célkitűzése a szakképzés-fejlesztés és pedagógusképzés, továbbá a felsőoktatás pedagógia összefüggéseinek tudományos igényű megvitatása. A konferencia teret kíván nyújtani azon kutatás-fejlesztési eredmények és helyi innovációk bemutatására, amelyek az utóbbi években születtek Magyarországon, valamint a határon túli oktatási rendszerekben. Konferenciaprogramunk keretében, lehetőséget adunk arra, hogy a hazai és határon túli pedagógusképző intézmények munkatársai:

 • kifejthessék álláspontjukat az oktatás, azon belül is hangsúlyosan a szakképzés fejlesztéséről, illetve a pedagógusképzést érintő aktuális kérdésekről,
 • számot adhassanak az oktatás, a szakképzés és a pedagógusképzés területén folyó empirikus kutatásaikról,
 • bemutathassák oktatási, illetve technológiai innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről; a szakképzés és a felsőoktatás területén,
 • doktorandusz hallgatók bemutathassák kutatási-fejlesztési eredményeiket.

A konferencia szekciói:

 • Empirikus kutatások a pedagógusképzés területén
 • Felsőoktatás-pedagógiai kutatások
 • A szakképzés-pedagógia aktuális kérdései
 • Pályaorientáció, pályaattitűd
 • Tantárgy-pedagógiai kérdéskörök, módszertani megoldások
 • Neveléstörténeti kutatások
 • Interkulturális oktatás, kisebbségpedagógia
 • Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása
 • Felzárkóztatás és tehetséggondozás
 • Digitális oktatás kihívásai és jó gyakorlatai
 • Oktatási kérdések és problémák a Kárpát-medencében
 • Oktatási kutatások, módszertani innovációk
 • Élménypedagógiai kutatások
 • Effective education