Tervezett szekciók

A IX. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferenciánk (2019. november 15.) óta eltelt egy év alatt is jelentős fejlődés következett be a közoktatásban, a szakképzésben, a felsőoktatásban, új eredmények születtek a szakterület kutatásában, a tanárképzés gyakorlati megoldásaiban. A tízedik, jubileumi konferenciánkkal lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy áttekintsük azokat a kutatási eredményeket, amelyek az előző konferenciánk óta értek be, így a kölcsönös tájékozódás alapján erősíthessük az együttműködésünket, folytathassuk munkánkat. A fentiek alapján konferenciánk hármas célkitűzést fogalmaz meg. Fórumot adni a felsőoktatási intézményeknek, pedagógusképző központoknak, hogy

 • megjeleníthessék az oktatás terén elért eredményeiket,
 • számot adhassanak empirikus kutatásaikról,
 • bemutathassák innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről.

A mostani konferenciánkon ismét lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a határon túli magyar felsőoktatási intézmények oktatói, kutatói is bemutathassák oktatáskutatási eredményeiket. Továbbá fontosnak tartjuk, doktorandusz-hallgatók kutatási eredményeinek ismertetését is.

A konferencia tervezett szekciói a következők:

 • Empirikus kutatások az oktatás legszélesebb spektrumán, kiemelten kezelve a pedagógusképzést és a szakmai tanárképzést
 • Tantárgy-pedagógiák, módszertanok
 • IKT az oktatásban, IKT kompetenciák
 • Interkulturális oktatás, kisebbségpedagógia
 • Lemorzsolódás csökkentése, felzárkóztatás és tehetséggondozás
 • Szakképzés-pedagógia
 • Felsőoktatás-pedagógia
 • Andragógiai kutatások
 • Határon túli oktatás
 • Neveléstörténeti kutatások
 • Mérés és értékelés
 • Összehasonlító pedagógiai kutatások
 • Hátrányos helyzet, gyermekvédelem
 • A neveléstudomány gyakorlati kérdései, különös tekintettel az online módszertanok alkalmazására

A végleges szekciókat a jelentkezések alapján alakítjuk ki.

A konferencia nyelve: magyar és angol. (Angol nyelvű szekciót, csak megfelelő számú jelentkezés esetén indítunk!)