Felhívás

Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia - 2023
(A szakképzés-fejlesztés és szakmai pedagógusképzés összefüggései)

Trefort Ágoston 1873-tól megújította a tanárképzés rendszerét, egyesítette a gimnáziumi és reáliskolai tanárok képzését. Rendszerszinten, egységben kezelte a szakképzés-fejlesztés és a tanárképzés ügyét. Napjainkban - a szakképzés-fejlesztés és pedagógusképzés kihívásai-, ugyancsak számos oktatási probléma életszerű megoldását igénylik.

A XI. Trefort Konferencia célkitűzése a szakképzés-fejlesztés és pedagógusképzés, továbbá a felsőoktatás pedagógia összefüggéseinek tudományos igényű megvitatása. A konferencia teret kíván nyújtani azon kutatás-fejlesztési eredmények és helyi innovációk bemutatására, amelyek az utóbbi években születtek Magyarországon, valamint a határon túli oktatási rendszerekben. Konferenciaprogramunk keretében, lehetőséget adunk arra, hogy a hazai és határon túli pedagógusképző intézmények munkatársai:

 • kifejthessék álláspontjukat az oktatás, azon belül is hangsúlyosan a szakképzés fejlesztéséről, illetve a pedagógusképzést érintő aktuális kérdésekről,
 • számot adhassanak az oktatás, a szakképzés és a pedagógusképzés területén folyó empirikus kutatásaikról,
 • bemutathassák oktatási, illetve technológiai innovációikat az új tanulási formák és módszerek alkalmazási lehetőségeiről; a szakképzés és a felsőoktatás területén,
 • doktorandusz hallgatók bemutathassák kutatási-fejlesztési eredményeiket.

A konferencia szekciói:

 • Empirikus kutatások a pedagógusképzés területén
 • Felsőoktatás-pedagógiai kutatások
 • A szakképzés-pedagógia aktuális kérdései
 • Pályaorientáció, pályaattitűd
 • Tantárgy-pedagógiai kérdéskörök, módszertani megoldások
 • Neveléstörténeti kutatások
 • Interkulturális oktatás, kisebbségpedagógia
 • Sajátos nevelési igényű tanulók támogatása
 • Felzárkóztatás és tehetséggondozás
 • Digitális oktatás kihívásai és jó gyakorlatai
 • Oktatási kérdések és problémák a Kárpát-medencében
 • Oktatási kutatások, módszertani innovációk
 • Élménypedagógiai kutatások
 • Effective education

A XI. Trefort Konferencia jelenléti formában kerül megrendezésre, ösztönözve ezzel is a szakmai párbeszéd erősítését és a tudományos hálózatépítést. A konferencia előadások tartalmát lektorált - ISBN számmal ellátott-, tudományos e-kiadvány formájában tesszük közzé.

A konferencia szervezője: Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

A konferencia időpontja: 2023. november 9-10.

A konferencia hivatalos weboldala: http://trefort.tmpk.uni-obuda.hu/

Reméljük, hogy Önt is konferenciánk előadói és résztvevői között üdvözölhetjük.

Kérjük, regisztráljon a Trefort konferenciára mielőbb, és tájékoztassa kollégáit is a publikálás lehetőségéről.

A találkozás reményében, tisztelettel üdvözli:
Dr. habil. Molnár György – dékán
A XI. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia elnöke

 


 

A konferencia tiszteletbeli-, tudományos és programbizottsága

 • Dr. habil. PeadDr. Juhász György – rektor, Selye János Egyetem
 • Dr. habil Major Enikő – rektorhelyettes, Partiumi Keresztény Egyetem
 • Dr. habil Rácz Ervin – rektorhelyettes, Óbudai Egyetem
 • Prof. Dr. Kozma Tamás DSc, professzor emeritus (DE), a HERA elnöke
 • Prof. Dr. Lükő István - egyetemi magántanár, Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, PTE
 • Prof. Dr. Trencsényi László címzetes egyetemi tanár, ELTE PPK
 • Prof. dr. Takács Márta – dékánhelyettes, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
 • Dr. habil Szűts Zoltán - dékán, egyetemi docens, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Pedagógiai Kar
 • Kövecsesné Dr. Gősi Viktória – egyetemi docens, Széchenyi Egyetem, Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán és Társadalomtudományi Kar
 • Dr. Bacsa Bán Anetta – főigazgató, Dunaújvárosi Egyetem, Tanárképző Tanszék
 • Dr. Patyi Gábor – főigazgató, Soproni Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar
 • Dr. Buda András – egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem
 • Dr. Benedek András – professzor emeritus, Budapesti Műszaki Egyetem – GTK, Műszaki Pedagógia Tanszék

 


 

A konferencia Szervezőbizottsága

 • Dr. habil. Vass Vilmos – egyetemi docens, a Szervezőbizottság Elnöke
 • Dr. Makó Ferenc – mb. tanszékvezető
 • Dr. habil. Holik Ildikó Katalin– egyetemi docens
 • Dr. habil. Sanda István Dániel – egyetemi docens
 • Dr. Tomory Ibolya –adjunktus
 • Nagy Katalin – tanársegéd
 • Viola Attila – mestertanár

Szervező Bizottsági Titkár:

Siegl Noémi Tünde - siegl.noemi@uni-obuda.hu