Felhívás

Konferenciánk névadójának miniszteri munkássága kiváló példája annak, hogyan tudta egységes rendszerbe szervezni a közoktatás, a szakképzés és a tanárképzés ügyét. Általa realizálódott az eötvösi népiskolai törvény, épült ki a szakoktatás országos hálózata és bontakozott ki a tanárképzés.

Szász Károly író, Trefort Ágoston kortársa írt így róla: „Trefort miniszterségének jellemvonása az egyetemesség, vagyis óriási reszortjának minden ágára egyenlő tevékenységgel való kiterjeszkedés... Trefort közoktatásügyi politikája: egyszerre, együttesen s párhuzamosan fejleszteni a közoktatás minden ágát, minden fokozaton...”

A közoktatás, a szakképzés, a felsőoktatás és a pedagógusképzés napjainkban is változás, átalakulás közben van.

Jelen konferenciánk célkitűzése éppen ezért nem lehet más, mint megvitatni a pedagógusképzés jelenlegi helyzetét és helyt adni azoknak a kutatási és fejlesztési eredményeknek, amelyek az oktatás legszélesebb spektrumán, határon innen és határon túl születtek az elmúlt időben. Fontosnak tartjuk teret adni a felsőoktatás területén született pedagógiai kutatások, módszertani kísérletek eredményeinek bemutatására is. Kiemelt feladatunknak tekintjük lehetőséget biztosítani doktoranduszoknak, hogy vitára bocsáthassák legfrissebb kutatási eredményeiket, segítve ez által tudományos fejlődésüket.

Ez évben a konferencia a hagyományőrzés és a megújulás jegyében zajlik. Büszkék vagyunk arra, hogy már kilencedik alkalommal rendezzük meg a Trefort konferenciát, amelyet novemberben a Kandó konferenciához kapcsolódóan a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tavaszmező utcai épületében tartunk.

Reméljük, hogy Önt is konferenciánk előadói és résztvevői között üdvözölhetjük.

Kérjük, regisztráljon a Trefort konferenciára mielőbb, és tájékoztassa kollégáit is a publikálás lehetőségéről.

A találkozás reményében, tisztelettel üdvözli:
Dr. habil Simonics István
a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ mb. főigazgatója

Szervezőbizottság:
Dr. habil Simonics István
Dr. Holik Ildikó
Duchon Jenő
Hölvényi Orsolya
Hajnal Andrea