Bemutatkozás

Ahogy az Óbudai Egyetem jogelőd intézményei Bánki Donát, Kandó Kálmán, Neumann János, Rejtő Sándor vagy éppen Keleti Károly tudományos és oktatói munkásságát példaként állították a jövő generációja elé, úgy a Mérnökpedagógiai Központ Trefort Ágoston életét és munkásságát tartja követendő példának. Trefort Ágoston (1817–1888) Eötvös József mellett ugyanis a kiegyezést követő időszak másik kiemelkedő oktatáspolitikusa volt. Jogot végzett, ezt követően országgyűlési követ, majd az első felelős magyar kormány államtitkára, 1872-től haláláig pedig az ország oktatási minisztere volt.

Egyebek között az ő kezdeményezése nyomán alakult meg egyetemünk egyik elődintézménye, a Budapesti Állami Középipartanoda, majd később a Magyar Királyi Állami Felsőipariskola is. Trefort Ágoston az eötvösi oktatásfejlesztési elképzelések gyakorlati megvalósítója volt. Miniszterként a közoktatás mellett sokat tett a tanárképzésért is. Az 1883. évi középiskolai törvényben rendelkezett többek között a tanári képesítés feltételeiről, szabályozta a pedagógiai gyakorlatokat, ösztönözte új metodikák alkalmazását a közoktatásban, így joggal tekintjük őt a korszerű tanárképzés egyik hazai megteremtőjének.

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

Az Óbudai Egyetem a műszaki képzéshez kapcsolódóan egyetemi (MA - mesterszintű) mérnöktanári és főiskolai (BSc - alapképzési szintű) szakoktatói képzést is kínál hallgatóinak. A mérnöktanárok és a műszaki szakoktatók (közös néven: műszaki pedagógusok) fő munkaterülete az iskolai rendszerű és a felnőtt műszaki szakoktatásban a szakmai elméleti és gyakorlati képzés, emellett a vállalati és a munkaerő-piaci műszaki képzés, továbbá a műszaki jellegű képzési vállalkozások.

A mérnöktanári diplomával rendelkező mérnököket keresettekké teszi a pedagógiai és pszichológiai képzettségükből eredő fejlett kommunikációs képességük és a munkatársakkal való kifinomultabb bánásmódjuk. Szívesen alkalmazzák őket nemcsak a vállalati humánerőforrás-gazdálkodásban, de a kifejezetten mérnöki munkakörökben is.

Az Óbudai Egyetemen a műszaki pedagógusképzés a Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központhoz (TMPK) tartozik, amely a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karon működik.

http://tmpk.uni-obuda.hu/