Résztvevők 2020

Résztvevő neve Intézmény neve Előadásának címe
Alter Emese Debreceni Egyetem, HTDI, Neveléstudományi Program A hallgatói munkavállalás jellemzői és a lemorzsolódásban játszott szerepe a STEM területeken
Andi Andrea Széchenyi István Egyetem Meghívott résztvevő
Ardelean Tímea Krisztina Pécsi Tudományegyetem, „Oktatás ás Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola IKT eszközök használata az angol nyelvtanulásban a partiumi diákok körében
Bacsa-Bán Anetta Dunaújvárosi Egyetem „Jó közösség, támogató légkör, aktuális, napra kész tudás” - képességek fejlesztése a Dunaújvárosi Egyetem elmúlt két évtizedében
Balázs Dávid Debreceni Egyetem Az előítéletesség táplálta motiváció mint ugródeszka jelenség
Balkányi Péter Budapesti Corvinus Egyetem Távoktatási módszerek vizsgálata a koronavírus járvány idején
Balogh Jenifer Debreceni Egyetem A szülőkkel vagy nélkülük? Hátránykompenzáló programok gyakorlatai a szülők mentorálására
Barnucz Nóra Nemzeti Közszolgálati Egyetem The Use of Augmented Reality and Social Networking Sites in Law Enforcement Language Teaching
Benedek András Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi trendek a szakképzés módszertani kutatásaiban
Bognárné Dr. Kocsis Judit Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Módszertani újítások gyakorlatorientált útjai a tanárképzésben
Boros József University of Debrecen Research and development career plans and WLB – Evidence from a survey amoung Hungarian PhD students
Böddi Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar A pedagógusképzés távolléti megvalósításának oktatói tapasztalatai
Buda András Debreceni Egyetem Két lehetőség van. Vagy nem? A távolléti oktatás tapasztalatai, tanulságai egyetemi oktatók szemével
Ceglédi Tímea, PhD. Debreceni Egyetem „Útitársként át tudom érezni érzelmeiket és ezáltal sorsközösséget vállalni velük” – A reziliens életút és a reziliens pedagógiai munka kapcsolódásai
Szakmai fejlődés és társadalmi elköteleződés a pedagógus pályára készülő reziliens mentorjelöltek körében a Debreceni Egyetem Tanítsunk Magyarországért Mentorprogramjában
Czékmán Balázs Kispesti Puskás Ferenc Általános Iskola Pedagógusok mobil eszköz-használati háttere egy tabletes kutatás tükrében
Czinege Monika Budapesti Gazdasági Egyetem KVIK Hallgatói vélemények a módszertani tárgyak karantén tanulásáról
Demeter-Karászi Zsuzsanna Debreceni Egyetem A Partium régió három felsőoktatási intézményének összehasonlítása a hallgatói eredményesség tükrében
Dr Csillei Béla Szolnok Városi Kollégium Digitális oktatás Tiszabőn, a szükséges feltételek nélkül
Dr.Hassan Elsayed Óbudai egyetem- TMPK_nyugdíjas Meghívott résztvevő
Dr. Karlovitz János Tibor Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet Még nem létező pedagógusképző modell konceptualizációja
Dr. Laki Ildikó Milton Friedman Egyetem Közoktatás és a sajátos nevelési igény/fogyatékosság kapcsolódási pontjai
Dr. Mészáros Attila Széchenyi István Egyetem A szakképző intézmények vezetői felkészítésének megvalósítása
Dr. Molnár György Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék A digitális tanulás próbája és utóhatása a szakmai tanárképzésben – kérdések és válaszok a múltra és a jelenre
Dr. Nyéki Lajos Széchenyi István Egyetem A Petri hálók alkalmazási lehetőségei az oktatási folyamat modellezésében
Erdei Gábor Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Két lehetőség van. Vagy nem? A távolléti oktatás tapasztalatai, tanulságai egyetemi oktatók szemével
Erdélyi Éva Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi Vendéglátóiari és Idegenforgalmi Kar Üzleti Elemzés Módszertani Tanszék Hallgatói vélemények a módszertani tárgyak karantén tanulásáról
Mi mindenen múlhat a gazdasági alapképzés hallgatóinak eredményessége statisztikából?
Gál Katalin Partiumi Keresztény Egyetem Az ifjúságpolitika és a civil szféra metszete Romániában
A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói a munkaerőpiacon
A Partiumi Keresztény Egyetem az online oktatási térben
Godó Irén Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program Intézményi beágyazottság és szakkollégiumi mentorálás
Godó Katalin Debreceni Egyetem Szakmai fejlődés és társadalmi elköteleződés a pedagógus pályára készülő reziliens mentorjelöltek körében a Debreceni Egyetem Tanítsunk Magyarországért Mentorprogramjában
Intézményi beágyazottság és szakkollégiumi mentorálás
Gőgh Előd BGéSZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum Az élethosszig tartó tanulást befolyásoló tanulási tényezők kapcsolata
Győri Krisztina Debreceni Egyetem, BTK, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Learning Alone – avagy magukra maradt hallgatók a távoktatásban?
Hetzl Andrea Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Meghívott résztvevő
Holik Ildikó Óbudai Egyetem KVK TMPK A pszichológiai immunkompetencia vizsgálata mentortanárok körében
Hornyák Ágnes Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Doktori Program A pedagógusok innovációs nyitottsága a tanár továbbképzések tükrében
Izsák Hajnalka Pécsi Tudományegyetem A javítóintézet metaforái, avagy a reneszánsz ember, a kóbor kutya és a veszélyes játszótér – egy javítóintézeti nevelőkkel készített interjús kutatás eredményei
Józsa Gabriella Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola, Neveléstudományi Program Szakközépiskolából a felsőoktatásba: továbbtanulási esélyek és lemorzsolódási veszélyek
Juhászné Fazekas Zsuzsanna Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program Az iskolai szociális munka interdiszciplináris megközelítése a köznevelési intézményekben
Khateeb, Fatima Riyaz University of Debrecen Research and development career plans and WLB – Evidence from a survey amoung Hungarian PhD students
Kocsis Zsófia Debreceni Egyetem, HTDI, Neveléstudományi Program A hallgatói munkavállalás jellemzői és a lemorzsolódásban játszott szerepe a STEM területeken
Kun András István University of Debrecen Research and development career plans and WLB – Evidence from a survey amoung Hungarian PhD students
Ludikné Horváth Éva PTE Neveléstudományi Doktori Iskola Iskola- és szakmaválasztási döntés beválása diákszemmel - Egy kérdőíves felmérés eredményeinek bemutatása
Maior Enikő Partium Christian University A Partium régió három felsőoktatási intézményének összehasonlítása a hallgatói eredményesség tükrében
Major-Kathi Veronika PE MFTK Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola Digital competences of international higher education students
Makó Ferenc Óbudai Egyetem - Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

Mérnöktanár-hallgatók összefüggő oktatási-nevelési gyakorlatához kapcsolódó portfóliók elemzése a 2011-2020 közötti időszakban

Módné Takács Judit Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Az egyetemi hallgatók stresszkezelési technikáinak vizsgálata
Nagy Noémi Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Meghívott résztvevő
Nagy Tamás Széchenyi István Egyetem Felkészülés a szakképzés új szabályozásának szervezeti és módszertani hatásaira(2019. évi LXXX. Törvény és a 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet)
Námesztovszki Zsolt Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar  
Novák Ildikó Debreceni Egyetem Gimnáziumi és technikumi tanulók nyelvtanulásának eredményessége
Ollé János PE MFTK Digitális Módszertani Intézet  
Pásztor Rita Partiumi Keresztény Egyetem Zöld, sárga, piros- oktatási jövőkép színekben
A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói a munkaerőpiacon
A Partiumi Keresztény Egyetem az online oktatási térben
Pogátsnik Monika Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Az egyetemi hallgatók stresszkezelési technikáinak vizsgálata
Rendek Csaba Budapesti Gazdasági Egyetem, Merj Innovatívan Hallgatói Kutatócsoport Mi mindenen múlhat a gazdasági alapképzés hallgatóinak eredményessége statisztikából?
Reszeginé Vályogos Krisztina Debreceni Egyetem Évismétlő és hátrányos helyzetű tanulók az Észak-Alföldi szakképző iskolákban
Sanda István Dániel Óbudai Egyetem KVK-TMPK Tanári értékelés - tanulói értékrend
Serfőző Mónika Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar A pedagógusképzés távolléti megvalósításának oktatói tapasztalatai
Stummer Krisztina Pécsi Tudományegyetem "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola Nők a Kereskedelmi Szakoktatás hasábjain
Szalay Zsófia Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Pedagógusok gyermekvállalás utáni személyiségváltozásának empirikus vizsgálata
Szabó József Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Két lehetőség van. Vagy nem? A távolléti oktatás tapasztalatai, tanulságai egyetemi oktatók szemével
Szabó Marianna - Magyar gimnáziumok a második világháború utáni Németország amerikai fennhatóságú DP-táboraiban
Szántó Péter Budapesti Gazdasági Egyetem A közép-és felsőfokú turizmus-vendéglátás oktatás kapcsolata, a képzési átmenet és a szakmai gyakorlat jelentősége
Székedi Levente Partiumi Keresztény Egyetem A Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói a munkaerőpiacon
A Partiumi Keresztény Egyetem az online oktatási térben
Székely Csilla Imola Debreceni Egyetem Kodálytól Kokasig – két zenepedagógiai koncepció összehasonlító elemzése
Szilágyi Mária Radó Tibor Általános Iskola és EGYMI A mentori tevékenység sikerességét befolyásoló tényezők
Szőcs Andor Debreceni Egyetem Intézményi hatások a hallgatói munkavállalásra
Tolnai Tímea Katalin Partiumi Keresztény Egyetem A Partiumi Keresztény Egyetem az online oktatási térben
Tomory Ibolya Óbudai Egyetem KVK Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ A formatív értékelés szerepe a tanulási eredményességben
Tóth Béláné Óbudai Egyetem KVK TMPK Meghívott résztvevő
Tóth Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A piarista rend szerepe a hazai szakképzésben Elsődleges fülek
Uricska Erna Nemzeti Közszolgálati Egyetem The Use of Augmented Reality and Social Networking Sites in Law Enforcement Language Teaching
Végh Ágnes Budapesti Gazdasági Egyetem KVIK Hallgatói vélemények a módszertani tárgyak karantén tanulásáról
A közép-és felsőfokú turizmus-vendéglátás oktatás kapcsolata, a képzési átmenet és a szakmai gyakorlat jelentősége
Zakota Zoltán Partiumi Keresztény Egyetem Partiumi gimnazisták web 2.0-használati szokásai