Résztvevők 2019

A konferencia regisztrált résztvevőinek listája:

Résztvevő neve Intézmény neve Előadásának címe
Balázsné Mócsai Andrea Budapesti Corvinus Egyetem A tesztek szerepe az oktatásban
Balkányi Péter Budapesti Corvinus Egyetem A tanári-tanulói aktivitás változásának vizsgálata a Budapesti Corvinus Egyetem e-learning rendszerének adatai alapján
Balogh Jenifer Debreceni Egyetem  
Cintia Csók Debreceni Egyetem A lemorzsolódott hallgatók pályaválasztása
Cserné dr. Adermann Gizella PTE - DUE A tanulói teljesítmények értékelésének objektivitását befolyásoló tényezők
Csillik Olga Budapesti Corvinus Egyetem Egy tükrözött osztálytermi kurzus 4 éve során tapasztalt tanári és tanulói terhelés alakulásának vizsgálata
Daruka Magdolna Budapesti Corvinus Egyetem Egy tükrözött osztálytermi kurzus 4 éve során tapasztalt tanári és tanulói terhelés alakulásának vizsgálata
Deli Kitti Pécsi Tudományegyetem A Pécsi Tudományegyetem útja az inkluzív kiválóság felé
Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulási Központ A kompetenciamérés egyetemi rendszerének stratégiai kidolgozását megalapozó kutatások tanulságai
Dr. Böddi Zsófia Eötvös Loránd University Faculty of Primary and Pre-School Education Preschool Teacher Education in Turkey and Hungary
Dr. Csillei Béla Szolnok Városi Kollégium Felkészültek e a pedagógusok a hátrányos helyzetű roma és nem roma fiatalok továbbtanulási esélyeinek növelésére?
Dr. habil Simonics István Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

A természettudományos oktatás helyzete és a vizsgarendszerek kapcsolata

Dr. Hassan Elsayed TMPK-Óbudai Egyetem Tapasztalatok és ajánlások - Az e-learning bevezetése az egyiptomi oktatási rendszerbe.
Dr. Karlovitz János Tibor Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Fejleszthető-e a vállalkozói kompetencia?
Dr. Kárpáti-Daróczi Judit Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Fejleszthető-e a vállalkozói kompetencia?
Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Budapesti Corvinus Egyetem A portfólió mint értékelési módszer
Dr. Kurt Gökce Eötvös Loránd University Faculty of Primary and Pre-School Education Preschool Teacher Education in Turkey and Hungary
Dr. Laki Ildikó Milton Friedman Egyetem, Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Speciális kérdések és válaszok. Felsőoktatás és a fogyatékossággal élő hallgatók
dr. Nagy Tamás Széchenyi István Egyetem, Győr Szakmai tanárképzés gépészet-mechatronika specializációihoz tartozó oktatásmódszertanok és középfokú szakmai képzések tantárgyainak támogatása számítógépes modellezéssel
Dr. Nyéki Lajos Széchenyi István Egyetem A Nemzeti Alaptanterv elemzése
Dr. Pálvölgyi Krisztián Budapesti Corvinus Egyetem A tanulási eredmény alapú képzéstervezési megközelítés intézményi implementációja – egy hazai és két külföldi példa elemzése
Dr. Sass Judit Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulási Központ A kompetenciamérés egyetemi rendszerének stratégiai kidolgozását megalapozó kutatások tanulságai
Dr. Serfőző Mónika Eötvös Loránd University Faculty of Primary and Pre-School Education Preschool Teacher Education in Turkey and Hungary
Duchon Jenő NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete A NAV munkatársak információ megbízhatóságának és hitelességének megítélése a generációk tükrében
Gőgh Előd Eszterházy Károly Egyetem A tanulás önhatékonyságának vizsgálata budapesti műszaki szakgimnáziumok diákjainak körében
Győri Krisztina Debreceni Egyetem, BTK A pályaválasztást befolyásoló tényezők hatása a finanszírozási karrierre
Gyula Gubán Dunaújvárosi Egyetem Szakképzés az ipari fejlődés tükrében
Hetzl Andrea Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium A természettudományos oktatás helyzete és a vizsgarendszerek kapcsolata
Holik Ildikó Óbudai Egyetem TMPK A kommunikációs készség fejlesztésének lehetőségei mérnökhallgatók körében
Horváth-Csikós Gabriella Szent István Egyetem  
Hrabéczy Anett Debreceni Egyetem  
Kadocsa László Dunaújvárosi Egyetem, Tanárképző Központ  
Kardos Dorottya ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola -
Kővári Attila Dunaújvárosi Egyetem A tanulás önhatékonyságának vizsgálata budapesti műszaki szakgimnáziumok diákjainak körében
Makó Ferenc Óbudai Egyetem TMPK Diplomások pályakövetése az Óbudai Egyetemen, különös tekintettel a mérnöktanár képzésre
Mészáros Attila Széchenyi István Egyetem Érzelmi intelligencia mérésének és fejlesztésének lehetősége a pedagógus hallgatóknál
Nemes-Németh Nóra Eötvös Loránd Tudományegyetem A felsőoktatás megteremtésének kezdetei Székesfehérváron
Nótár Ilona Wesley János Lelkészképző Főiskola  
Ollé János Pannon Egyetem, Neveléstudományi Intézet Aktuális trendek és kihívások az e-learning fejlesztésekben
Pálvölgyi Krisztián Budapesti Corvinus Egyetem  
Papp Dávid Debreceni Egyetem, BTK, Pszichológiai Intézet  
Sanda István Dániel Óbudai Egyetem TMPK Egyetemi reformok a XVI. században Philipp Melanchthon munkássága nyomán
Stummer Krisztina Pécsi Tudományegyetem A Pécsi Női Felső Kereskedelmi Iskola rekrutációs bázisa 1912 és 1948 között
Szabó Imre Gábor PTE BTK OTNDI

A tanulói teljesítmények értékelésének objektivitását befolyásoló tényezők

Szűcs Ferenc Károly Óbudai Egyetem TMPK  
Thun Éva, PhD Pannon Egyetem MFTK Neveléstudományi Intézet A pedagógusok identitásának szerepe az interkulturális pedagógia tudástartalmának bővítésében
Tomory Ibolya Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ A szociális készségeket fejlesztő módszerek alkalmazása a műszaki tanárképzésben
Tóth Kata Budapesti Gazdasági Egyetem Oktatásmódszertani Központ  
Tóth Béláné Óbudai Egyetem TMPK  
Valentné Albert Éva BMSZC Puskás Tivadar Technikum, ELTE PPK NDI A budapesti Sacré Coeur iskolák tanulói összetételének alakulása
Végh Ágnes Budapesti Gazdasági Egyetem A felsőkereskedelmi iskolák fejlődése hazánkban kialakulásuktól az első világháborúig
Vona Nándor Imre Debreceni Egyetem